Quang cao giua trang

Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp 2019"

Thứ tư - 22/05/2019 09:37
Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Lâm Đồng năm 2019 (SV.STARTUP-2019)
tải xuống
tải xuống
 
THỂ LỆ
Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp”
tỉnh Lâm Đồng năm 2019 (SV.STARTUP-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng)


          I. Đối tượng tham dự : Học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
II. Lĩnh vực dự thi
Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệm” năm 2019 (SV.STARTUP-2019) được chia theo các lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Khoa học, công nghệ; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, y tế; Dịch vụ, du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.
III. Quy định về bài dự thi
1. Thể thức, hình thức trình bày
Hồ sơ đăng ký dự thi được trình bày bằng tiếng Việt, đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, nội dung trình bày hướng dẫn chi tiết (phụ lục 1 đính kèm).
2. Sản phẩm nộp dự thi
Sản phẩm các đội nộp tham dự Cuộc thi gồm:
- Bản thuyết minh dự án được trình bày (mô tả chiết tiết tại phụ lục số 2 đính kèm);
- Bản thuyết minh của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (mô tả chi tiết tại phụ lục số 3 đính kèm);
Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).
IV. Các vòng thi
1. Vòng thi cơ sở
a) Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt tổ chức Cuộc thi tại trường cho sinh viên Nhà trường tham dự và lựa chọn không quá 02 dự án để gửi trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00 ngày 16/8/2019.
b) Các trường THPT tổ chức phổ biến Thể lệ và phát động Cuộc thi đến toàn thể học sinh trong Nhà trường tham gia. Mỗi Trường THPT lựa chọn không quá 01 dự án tham dự Cuộc thi cấp tỉnh. Riêng đối với Trường THPT Chuyên Thăng Long và Trường THPT Chuyên Bảo Lộc có thể lựa chọn không quá 02 dự án tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.
Thời hạn Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ dự thi của các trường trước 17h00 ngày 26/7/2019.
2. Vòng thi cấp tỉnh
- Sau khi nhận được hồ sơ và bài dự thi của các trường, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 10/8/2019, Ban Giám khảo chấm và lựa chọn 02 dự án dự thi cấp toàn quốc (sau khi được lựa chọn dự thi cấp toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thêm để hoàn thiện dự án và có thể có buổi trình chiếu trước lãnh đạo Sở và một số chuyên gia kinh doanh để góp ý và hoàn chỉnh);
- Ngày 12/8/2019, Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả cho các đơn vị và thông báo 02 dự án tham gia vòng thi quốc gia.
V. Tiêu chí chấm điểm
1. Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trường; lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; sản phẩm, dịch vụ đó sẽ hỗ trợ giải quyết được vấn đề nào của xã hội, của cộng đồng (20 điểm).
2. Tính khả thi trong kế hoạch kinh doanh; Tính khả thi về nguồn lực tổ chức sản xuất và kinh doanh, tính khả thi về mức giá và phương thức bán hàng, phương thức Marketing (20 điểm).
3. Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác biệt của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm đã có trên thị trường (20 điểm).
4. Kết quả tiềm năng của dự án bao gồm: doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án (15 điểm).
5. Các kênh truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể; xây dựng công cụ truyền thông; giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt (10 điểm).
 6. Khả năng thuyết trình, trình bày dự án, kiến thức về tài chính kinh doanh, kiến thức pháp luật và hiểu biết xã hội, tinh thần làm việc nhóm  (15 điểm).
Nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Giám khảo cuộc thi quy định.
VI. Giải thưởng
1. Cơ cấu giải, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Giải thưởng bao gồm Giấy khen của Giám đốc Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng theo quy định.
Lưu ý: Tất cả các dự án khởi nghiệp đoạt giải tại cuộc thi được công nhận bản quyền thuộc về nhóm tác giả đăng ký tham dự cuộc thi.
         2. Trao giải
          Giải thưởng được công bố và trao trực tiếp sau khi kết thúc phần thi Chung kết Cuộc thi Học sinh với ý tưởng khởi nghiệpcủa tỉnh Lâm Đồng năm 2019.
           3. Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự cuộc thi
         a) Thực hiện các quy định của Thể lệ Cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ đúng yêu cầu và Thể lệ của Ban Tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải.
         b) Trong thời gian diễn ra Cuộc thi đến khi trao giải, không được sử dụng sản phẩm của dự án này để tham dự các cuộc thi khác.
         c) Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài gửi dự thi của các nhà trường không đến được Ban Tổ chức do lỗi kỹ thuật.
         d) Trong trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
         VII. Hình thức nộp bài dự thi
Hồ sơ của các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo 02 hình thức:
1. Nộp hồ sơ bằng bản giấy tham dự Cuộc thi trực tiếp về Phòng Chính trị, tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Tầng 9, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, TP. Đà Lạt.  
          2. Hoặc nộp hồ sơ bằng bản PDF và các minh chứng dưới dạng ảnh hoặc Video clip minh họa tham dự Cuộc thi về Phòng Chính trị, tư tưởng qua địa chỉ  Email: phongcttt.solamdong@moet.edu.vn  (sau khi nhận được thư phản hồi coi như việc nộp bài thi đã hoàn thành).
          Mọi nội dung, thông tin liên quan đến dự án của các học sinh, sinh viên, nhóm học sinh, sinh viên tham dự Cuộc thi được Ban Tổ chức bảo mật theo quy định của pháp luật.
          Mọi chi tiết liên hệ ông Chế Văn Dũng, Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, qua số điện thoại: 0961942628.
Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và bổ sung từ Ban Tổ chức để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh./.

PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng)


Mẫu trình bày dự tham dự Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Bìa dự án
CUỘC THI
“HỌC SINH VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019 (SV.STARTUP-2019)(Tên dự án) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thuộc lĩnh vực: (các lĩnh vực thuộc mục II)


NHÓM/CÁ NHÂN THỰC HIỆN (danh sách thành viên không quá 05 người)
ĐƠN VỊ: Tên Trường ..............................................................................(Địa danh) tháng ... năm 2019
Trang thứ 1

Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án:
1. Họ và tên trưởng nhóm: ....................................................................
2. Trường/lớp: .......................................................................................
3. Số điện thoại liên hệ: .........................................................................
4. Email: ................................................................................................
5. Danh sách thành viên (nếu là nhóm thực hiện dự án và không quá 05 thành viên).


Trang thứ 2

Tóm tắt dự án
- Ý tưởng chính của dự án .............(từ 01 đến 02 dòng);
- Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án (tóm tắt từ 03-05 dòng)Trang thứ 3

Nội dung chính của dự ánPHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng)


Nội dung chính của dự án
A. Tổng quan đề án
Trình bày dưới dạng Business Model Canvas (Lưu ý: Chỉ điền những thông tin tối giản, cốt lõi nhất của dự án).
ĐỐI TÁC CHÍNH
Mô tả những mối quan hệ quan trọng nhất bên ngoài doanh nghiệp, giữ cho doanh nghiệp hoạt động
HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Mô tả những hoạt động quan trọng nhất cần thực hiện để giữ cho doanh nghiệp hoạt động (VD: Sản xuất, cung cấp nền tảng,...)
GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ

Sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng mục tiêu (VD: Giải trí, cá nhân hóa, tiết kiệm tiền...)
QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
Mô tả mối quan hệ mà doanh nghiệp xây dựng với khách hàng (VD: Tự phục vụ, Hỗ trợ cá nhân, dịch vụ tự động hóa, Cộng đồng,...)
PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
Một hoặc một số nhóm người mà doanh nghiệp cố gắng phục vụ
TÀI NGUYÊN CHÍNH

Mô tả những tài sản quan trọng nhất cần có để giữ cho doanh nghiệp hoạt động (VD: Công nghệ, con người, tài chính,...)
CÁC KÊN THÔNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI
Kênh mà doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng và mang lại giá trị cho khách hàng (VD: Bán hàng trực tuyênb1, siêu thị,...)
CẤU TRÚC CHI PHÍ
Toàn bộ chi phí cần thiết để duy trì doanh nghiệp
DÒNG DOANH THU

Mô tả dòng tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc cung cấp giá trị (VD: phí dịch vụ, quảng cáo, phí môi giới,...)
           
B. Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ
1.Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ
          - Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tưởng.
- Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm tạo ra giá trị cho những đối tượng nào;
- Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm dịch vụ.
- Lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm khác.
- Đánh giá về giá trị của sản phẩm dịch vụ mang lại cộng đồng và xã hội (cung cấp minh chứng nếu có)
          2. Tính khả thi
- Việc sản xuất sản phẩm là khả thi;
- Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý;
- Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm dịch vụ.
- Sản phẩm có tính cạnh tranh (minh chứng nếu có)
3. Tính độc đáo, sáng tạo
- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chưa có trên thị trường. Nếu là sản phẩm đã có trên thị trường thì cần nêu giá trị khác biệt của sanr phẩm so với các sản phẩm khác. Tính khác biệt, tính độc đáo, có áp dụng công nghệ mà các đối thủ không thể cạnh tranh hoặc sản xuất được.
- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.
4. Kết quả tiềm năng của dự án
- Các nguồn thu chính của dự án bao gồm:
- Dự kiến doanh thu;
- Tính toán chi phí; Khả năng hoàn vốn thời điểm hoàn vốn và khả năng thu lợi nhuận của dự án
- Khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án;
5. Các kênh truyền thông
- Lập kế hoạch truyền thông tổng thể;
- Xây dựng công cụ truyền thông;
- Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt ;
- Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng, đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông đó.

 
PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng)


Hướng dẫn trình bày Video clip thuyết trình (tối đa 03 phút)

1. Giới thiệu về nhóm và các thành viên trong nhóm;
2. Trình bày về sản phẩm dịch vụ của nhóm, tóm tắt về mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm, dịch vụ. Phân khúc khách hàng chính của sản phẩm dịch vụ. Giá trị của sản phẩm đối với cộng đồng, xã hội.
3. Giới thiệu về tính sáng tạo, giá trị khác biệt, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ.
4. Đánh giá về tính khả thi của dự án.
5. Đánh giá về kết quả dự kiến và nêu vắt tắt về kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây