Quang cao giua trang
Tổ chuyên môn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Tổ Lý - Công nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Cường
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thanh Cường
2 Nguyễn Thị Tường Vy
Giáo viên Nguyễn Thị Tường Vy
3 Huỳnh Trung Điệp
Giáo viên Huỳnh Trung Điệp
4 Nguyễn Minh Tuấn
GIáo viên
Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Minh Tuấn
5 Lý Quang Cường
Điện thoại:0945708178
Email: lqcuong.c3ntb@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Phó bí thư đoàn trường
Thạc sĩ vật lý
Lý Quang Cường
Tổ Toán - Tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thu Hồng
Tổ trưởng chuyên môn Trần Thị Thu Hồng
2 Lê Minh Hoàng
Tổ phó chuyên môn Lê Minh Hoàng
3 Nguyễn Thị Huê
Giáo viên
Thư ký hội đồng
Nguyễn Thị Huê
4 Nông Tân Huyền
Giáo viên Nông Tân Huyền
5 Nông Thị Hồng Hạnh
Giáo viên Nông Thị Hồng Hạnh
Tổ Hóa Học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Hằng Thu
Tổ trưởng chuyên môn Trần Thị Hằng Thu
2 Đinh Tiến Khoa
Giáo viên Đinh Tiến Khoa
3 Tống Thị Chí
Giáo viên Tống Thị Chí
4 Sang Niệm
Giáo viên Sang Niệm
5 Nguyễn Thị Hiền
Giáo viên Nguyễn Thị Hiền
Tổ Sinh học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thùy Trang
Tổ trưởng chuyên môn Đặng Thùy Trang
2 Lê Hồng Phương
Giáo viên Lê Hồng Phương
3 Bế Hồ Thiên Trì
Giáo viên Bế Hồ Thiên Trì
4 Nguyễn Thị Kim
Giáo viên Nguyễn Thị Kim
5 Lê Thị Như Lệ
Giáo viên Lê Thị Như Lệ
Tổ Sử - Địa - Công dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Trang
Tổ trưởng chuyên môn Phạm Thị Trang
2 Đào Ngọc Nhi
Tổ phó chuyên môn Đào Ngọc Nhi
3 Lê Thị Quỳnh Nga
Giáo viên Lê Thị Quỳnh Nga
4 Biện Văn Nam
Giáo viên Biện Văn Nam
5 Kon Sơ Ka Jiên
Giáo viên Kon Sơ Ka Jiên
Tổ Văn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Bích Lan
Tổ trưởng chuyên môn Lê Thị Bích Lan
2 Âu Ngọc Thuần
Giáo viên Âu Ngọc Thuần
3 Phạm Thị Thơm
Tổ phó chuyên môn Phạm Thị Thơm
4 Nguyễn Thị Lan Phương
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Lan Phương
5 Lê Thị Chương
Giáo viên Lê Thị Chương
Tổ Ngoại Ngữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Thùy Trang
Giáo viên Hoàng Thị Thùy Trang
2 Nguyễn Minh Thủy
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Minh Thủy
3 Nguyễn Bảy
Giáo viên Nguyễn Bảy
4 Tống Thị Thành Thu
Giáo viên Tống Thị Thành Thu
5 Lê Thị Minh Nguyệt
Giáo viên Lê Thị Minh Nguyệt
Tổ Thể Dục - Quốc Phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Quang Hiếu
Tổ trưởng chuyên môn Trương Quang Hiếu
2 Kon Sa Ha FRây
Giáo viên Kon Sa Ha FRây
3 Võ Quý Hiền
Giáo viên Võ Quý Hiền
4 K' Đức Tiến
Giáo viên K' Đức Tiến
5 Nguyễn Thị Thu Hiền
Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hiền
Tổ Văn Phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Nga
Kế toán Lê Thị Nga
2 Lưu Thị Tuyết Nhi
Nhân viên y tế Lưu Thị Tuyết Nhi
3 Phan Thị Thùy Liên
Nhân viên Thư viện
Tổ trưởng
Phan Thị Thùy Liên
4 Trần Văn Chiến
Bảo vệ Trần Văn Chiến
5 Nguyễn Thị Ngân
Nhân viên Tạp vụ Nguyễn Thị Ngân
ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây