http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/

Nội dung công tác và mốc thời gian quan trọng cuối học kỳ 2

Thứ tư - 24/04/2019 11:19
Nội dung công tác, lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
* TUẦN 34 (22/4 - 28/4/2019)
- Kiểm tra HK II các môn Tin học, Công nghệ (khối 12)
- Khối 12: Kiểm tra học kỳ 2 theo đề thi của Sở GD&ĐT (từ 25/4 đến
27/4/2019);
Trong thời gian khối 12 kiểm tra học kì (ngy 25,26,27/4) thkhối 10 v
11 vẫn hc theo thời kha biểu bnh thường ti cc phng hc nhC v02
phng hc nhE.
Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 từ ngày 29/4 (thứ Hai) đến hết ngày 01/5/2019 (thứ Tư)
- Thứ Hai (22/4):
+ Sáng: Tiết 1,2: Kiểm tra học kì GDCD, Công nghệ (11, 12), công bố
dự thảo Thời khóa biểu mới cho GV.
+ Chiều: 14h00: Tổ trưởng, nhóm trưởng chọn đề các môn trên và gửi
đề hoàn chỉnh về cho Cô Châu qua Email.
- Thứ Ba (23/4): Học bình thường. Công bố thời kha biểu mới chnh thức p
dng cho tuần 35 trở đi.
- Thứ Năm, Sáu, Bảy: Khối 10 v11 học theo TKB mới, khối 12 kiểm tra đề
của Sở 9 môn theo lịch. Kiểm tra môn TNKQ nào cho chấm bài và lên điểm
ngay riêng môn Ngữ văn nộp bài chậm nhất 13h00 thứ Bảy 27/4.
+Thứ Năm (25/4): Sáng Ngữ văn; chiều Toán
+Thứ Sáu (26/4): Sáng tổ hợp KHTN (Lí Hóa, Sinh); chiều Ngoại ngữ
+Nộp bài kiểm tra ngày thứ Hai (23/4/2018)
+Thứ Bảy (27/4):
*Sáng: Kiểm tra tổ hợp KHXH. Nộp bài thi các môn Công nghệ, Tin học,
GDCD kiểm tra vào thứ Hai và các môn TNKQ khối 12 đã thi;
*Chiều GV chấm bài KHXH xong trước 15h; 17h00: Công bố điểm các
môn Tin học, Công nghệ, GDCD khối 10, 11 và tất cả các môn khối 12.
Giáo viên tranh thủ ngày nghỉ nhập điểm lên VNPT School chậm nhất
10h30 thứ Sáu (03/5) phải xong để GVCN khối 12 đánh giá, xếp loại 2 mặt. 3
* TUẦN 35 (29/4 – 05/5/2019)
- Nghỉ lễ 30/4 và 01/5: Nghỉ lễ từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ
Tư, ngày 01/5/2019.
- Các ngày còn lại học bình thường theo TKB mi trong đó khối 10 và
11 ôn tập học kì 2, Khối 12 sửa bài kiểm tra học kì, ôn tập thi THPT quốc gia
2019.
Giờ SH lớp Kiểm điểm học sinh và dự kiến xếp loại hạnh kiểm học sinh
khối 10 và 11.
GVBM khối 12 vào điểm sổ lớp VNPT School (hạn cuối xong là 10h00
thứ Sáu 03/5) và học bạ (hạn cuối thứ Bảy 04/5)
GVCN các lớp cho HS kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị, … chuyển biên
bản cho thầy Thừa, các lớp hoàn thành việc tu sửa CSVC và bồi hoàn CSVC
làm hỏng cho nhà trường (theo qui định) trước ngày 18/5/2019
- Thứ Năm (02/5):
+ Trả bài thi cho HS 12, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có)
+ 10h00: Hoàn thành nhập điểm trên VNPT School
Chiều tiết 6,7: Kiểm tra hc kkhối 10 môn Công nghệ, GDCD; cc tiết cn li
hc bnh thường.
- Thứ Sáu (03/5): Tiết 6 khối 10 kiểm tra học kì Tin học. Tiết SHL khối 10
kiểm điểm và dự kiến xếp loại hạnh kiểm học sinh.
- Thứ Bảy (04/5):
+ Sáng từ 10h30 đến 11h30: Duyệt kết quả xếp loại 2 mặt khối 12. Tiết
SHL Khối 11 kiểm điểm, xếp loại hạnh kiểm học sinh.
+ Chiều 14h00: Họp tổ chuyên môn và văn phòng.
* TUẦN 36 (06/5 - 12/5/2019)
Khối 12 học bình thường tại các phòng học (nhập dữ liệu khối 12.
Khối 10, 11 kiểm tra học kì 2 theo lịch thi tại các phòng thi nhà A, B và D
- Thứ Hai (06/5): Hoàn thành phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp THPT
+ Sáng: Khối 11: Kiểm tra Văn – Hóa
+ Chiều: Khối 10: Kiểm tra Toán - Địa.
- Thứ Ba (07/5) GVCN khối 12 hoàn thành phê học bạ và nộp cô Nhi
+ Sáng: Khối 11: Kiểm tra Lý – Sinh
+ Chiều: Khối 10: Kiểm tra Ngữ văn, Hóa học
- Thứ Tư (08/5):
+ Sáng: Khối 11: Kiểm tra Toán – Sử
+ Chiều: Khối 10: Kiểm tra Vật lí – Sinh
- Thứ Năm: (9/5) 4
+ Sáng: Khối 11: Kiểm tra Địa lí – Anh
+ Chiều: Khối 10: Kiểm tra Lịch sử – Anh.
- Thứ Sáu (10/5): HS khối 10 và 11 nghỉ để GV chấm bài
14h00: Chấm Sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích
- Thứ Bảy (11/5): HS khối 10 và 11 nghỉ để GV chấm bài
+ Sáng Trước 8h00: nộp bài thi và điểm cc môn thi ngy 06, 07/5 khối 10,11.
+ Buổi chiều: Trước 14 h00: nộp bài thi và điểm cc môn thi ngy 08, 9/5 khối
10,11. 16h00: Công bố điểm thi khối 10 + 11.
* TUẦN 37 (13/5 - 19/5/2019)
Giờ sinh hoạt lớp thầy Thừa và bảo vệ nhận bàn giao cơ sở vật chất của lớp
- Khối 10, Khối 11: Hoàn thành chương trình, sửa bài kiểm tra học kì 2;
- Khối 12: Học bình thường các ngày còn lại trong tuần.
- GVBM vào điểm sổ lớp VNPT School và học bạ khối 10 và 11. Thời gian
hoàn thành chậm nhất trước 15h00 ngày thứ Năm (15/5).
*Thứ Hai (13/5) và Thứ Ba (14/5):
+ GV trả bài và sửa bài cho HS khối 10 + 11
+ GVBM bắt đầu vào điểm sổ lớp và VNPT School. Nhận đơn phúc khảo
(nếu có) và chuyển về cho Cô Châu xử lý.
*Thứ Tư (15/5):
+ Hoàn thành chấm phúc khảo và sửa chữa điểm. 16h00: GVCN khối 11 v10
đánh gi, dự kiến xếp loi 2 mặt hc sinh lớp mnh phtrch.
*Thứ Năm (16/5)
+ Sáng: Học sinh lao động theo kế hoạch.
+ Chiều: 14h30: Họp xét duyệt xếp loại hai mặt giáo dục đối với học sinh
khối 10, 11; GVCN lập và nộp danh sách HSTT, HSG và danh sách học sinh
đăng kí môn thi lại hè cho cô Châu
*Thứ Sáu (17/5):
+ Sáng: Học sinh lao động theo kế hoạch.
+ Chiều: 13h30: Các tổ họp sơ kết HK 2, nộp BC thống kê và bình xét danh
hiệu thi đua cuối năm học, nộp kết quả thống kê cho thầy Tùng tổng hợp.
*Thứ Bảy (`18/5):
+ 10h00’: Hạn cuối GVCN hoàn chỉnh phê duyệt học bạ học sinh khối 10 và
11.
+ Hạn cuối học sinh trả sách về Thư viện trường (riêng HS khối 12 hạn cuối trả
sách 30/6)
+ Từ 13h30 đến 15h00: Kiểm tra hồ sơ, học bạ các khối lớp. Từ 15h15 đến
16h00: Thông báo kết quả kiểm tra và sửa chữa sai sót trong hồ sơ, sổ điểm,
học bạ. 5
* TUẦN 38 (20/5 - 26/5/2019)
Hướng dẫn ôn tập cho học sinh diện phải thi lại hè đợt 1 trong tuần
Giáo viên trả sách tham khảo về thư viện và xong trước 23/5
Khối 12: Tiếp tục ôn tập thi THPT quốc gia 2019
Khối 10 và 11: Lao động vệ sinh trường lớp, Ôn tập cho học sinh diện phải thi
lại hè (đợt 1)
- Thứ Hai (20/5) và Thứ Ba (21/5): Học sinh khối 10,11 lao động vệ sinh
phòng học, khuôn viên trường học.
- Thứ Tư (22/5): từ 13h30 -17h30 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng
- Thứ Sáu (24/5)
+ Buổi sáng: Lễ Bế giảng, Tri ân và trưởng thành cho khối 12. Tổng kết lớp và
gửi liên lạc cho cha mẹ.
+ Chiều 14h00: Tổng kết Hội đồng.
* CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG THÁNG 6, 7/2019
- Khối 12 tiếp tục ôn tập trong tháng Sáu đến 20/6
- Liên hoan ra trường khối 12: Thứ Năm ngày 20/6/2019
- Ôn tập học sinh thi lại hè khối 10 và 11
- Lao động, chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019
- Tuyển sinh khối 10 (2019 – 2020)
- Hoàn tất các báo cáo, hồ sơ thi đua gửi Sở.
- Kiểm tra THPT quốc gia (coi thi và chấm thi theo phân công của Sở)
- Tổ chức ôn tập và thi lại cho học sinh lớp 10, 11trong đó:
+ Ôn tập đợt 2 từ 22/7 – 03/8/2019
+ Kiểm tra lại dự kiến từ ngày 05/08 đến 10/8/2019.
- Họp cơ quan: Ngày 01/8/2019 (từ 8h00’)
- Ngày 02/8 (thứ Sáu): Tập trung học sinh toàn trường, sắp xếp lớp chuẩn bị
năm học 2019 – 2020 (từ 8h00’).
- Duyệt kết quả thi lại và hoàn thành ghi điểm, xếp loại trong sổ lớp và học bạ
trước 15/8.
- Giải quyết chuyển trường cho HS (đi và đến) từ 02/8 đến 10/8/2019.
 HIỆU TRƯỞNG
 
Chu Anh TuấN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tiện ích giáo viên
Hệ thống quản lí điểm
QUản lí thiết bị
Hộp thư giáo dục
Thư viện Violet Lâm Đồng
Thư viện Violet
Trường học trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay601
  • Tháng hiện tại67,852
  • Tổng lượt truy cập5,319,736
ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây