http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/

Kế hoạch tập huấn cắm trại 2018 - 2019

Thứ ba - 12/03/2019 04:12
V/v mở lớp tập huấn kỹ năng cắm trại năm học 2018 – 2019
HUYỆN ĐOÀN ĐỨC TRỌNG           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Số:        /KH-ĐTN

Đức Trọng, ngày 10  tháng 03 năm 2019

                                                                              KẾ HOẠCH
                                       V/v mở lớp tập huấn kỹ năng cắm trại năm học 2018 – 2019
             
- Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2018 – 2019;
- Để chuẩn bị cho việc tham gia Hội trại chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019) dự kiến diễn ra vào chủ nhật ngày 17 tháng 03 năm 2019.
Nay BCH Đoàn Trường lập Kế hoạch mở lớp tập huấn kỹ năng cắm trại cho các chi đoàn khối 11 và khối 12 như sau:
 
 • Mục đích, yêu cầu:
 • Mục đích:
 • - Đẩy mạnh phong trào giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN, tạo không khí vui tươi lành mạnh. Là sân chơi tinh thần, nơi hội tụ gặp gỡ giữa các cán bộ đoàn các lớp. Qua đó tăng cường và nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn trong nhà trường.
  - Tạo tiền đề để cán bộ Đoàn thu hút, tập hợp thanh niên trong toàn trường vui chơi, đoàn kết, từ đó rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thi đua học tập và sáng tạo.
  - Tập duyệt cho việc tham gia Hội trại chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Yêu cầu:
 • - Mở lớp tập huấn cắm trại và sinh hoạt phải lành mạnh, vui tươi, sôi động, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của cán bộ đoàn các lớp và đoàn viên thanh niên nhà trường.
  - Công tác tổ chức lớp tập huấn phải chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo đầy đủ, hiệu quả nội dung chương trình tập huấn đề ra.
  - Học viên tham gia lớp tập huấn phải chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy của ban tổ chức lớp học; lĩnh hội tốt các nội dung tập huấn để về xây dựng phong trào của chi đoàn.
 • Thời gian, Địa điểm, Thành phần
 • Thời gian:
 • 01 buổi từ 7h30 đến 11h00 chủ nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019.
 • Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Thái Bình
 • Thành phần:
 • Ban tổ chức:
 • Thầy Biện Văn Nam – Trưởng ban
 • Thầy Nguyễn Minh Tuấn  – Phó trưởng ban
 • Thầy Lý Quang Cường  – Ủy viên
 • Thầy Châu Bá Thành Vương – Ủy viên
 • Cô Lưu Thị Tuyết Nhi - Ủy viên
 • Học viên:
 • Mỗi chi đoàn khối 10,11 và khối 12 tham gia lớp tập huấn được cử 5 học sinh/ chi đoàn.
  Lưu ý: Các lớp cử học viên tham gia tập huấn phải lựa chọn các bạn có khả năng, năng lực để tiếp thu nội dung tập huấn và về triển khai thực hiện được ở lớp.
   III. Nội dung tập huấn:
  3.1. Chương trình tập huấn.
  - 7h30 – 7h40: Khai mạc
  - 7h45- 8h15: Hướng dẫn kỹ năng gút các nút dây để dựng và trang trí trại.
  - 8h20- 9h00: Hướng dẫn tổ chức trò chơi, sinh hoạt tập thể.
  - 9h00 – 10h00: Hướng dẫn cắm trại và tiến hành dựng mẫu trại cho các học viên xem và hướng dẫn cách trang trí trong trại.
  - 10h00 – 10h30: Học viên thực hành dựng trại.
  - 10h30- 10h45’: Các lớp bốc thăm vị trí cắm trại của lớp trong ngày 25/3.
  - 10h45 – 11h00: Kiểm tra kết quả tập huấn, rút kinh nghiệm, kết thúc.
  3.2. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tập huấn.
  * Đối với học viên tham gia tập huấn.
  - Tất cả học viên tham gia phải mang theo sợi dây dù dài tối thiểu 1m, giấy, bút.
  - Mỗi chi đoàn khối 11 và 12 nộp về đoàn trường 3 khúc cây ( tre hoặc gỗ…) có kích thước dài 50cm và có đường kính 4cm. Yêu cầu phải đảm bảo chắc chắn, có thể đứng lên không bị gãy; 10  cái ly nhựa ( sử dụng chai nước ngọt, nước suối loại 500ml cắt ra) và nộp về văn phòng đoàn trường chậm nhất sáng thứ 7 ngày 16 tháng 3 năm 2019.
  - Ngoài ra, Đoàn trường phân công các nhóm và dụng cụ như sau:
  TT NHÓM DỤNG CỤ SL
  1 Nhóm 1: lớp 11a1, 11a2, 11a3, 11a4, 11a5, 10A1, 10A2
  Phụ trách: Thầy Cường
  11a1: - Bạt(4x6m)
  - cọc neo(phi 12, dài 25cm)
  1 tấm.
  2 cây.
  11a2:-  cọc tre(dài 2,4m)
  - Búa(loại 5kg).
  2 cây.
  1 cái
  11a3: Cọc tre(dài 1m)
  - Búa(loại 5kg).
  4 cây
  1 cái
  11a4: cọc neo(phi 12, dài 25cm) 8 cây
  11a5: Dây dù tròn cắm trại 30m
    Nhóm 2: lớp 11a6,
  11a7, 11a8, 11a9, 11a10, 10A3, 10A4, 10A5.
  Phụ trách: Thầy M. Tuấn
  11a6: - Bạt(4x6m)
  - cọc neo(phi 12, dài 25cm)
  1 tấm.
  2 cây.
  11a7:-  cọc tre(dài 2,4m)
  - Búa(loại 5kg).
  2 cây.
  1 cái
  11a8: Cọc tre(dài 1m)
  - Búa(loại 5kg).
  4 cây
  1 cái
    11a9: cọc neo(phi 12, dài 25cm) 8 cây
  11a10: Dây dù tròn cắm trại 30m
    Nhóm 3: lớp 12a1,
  12a2, 12a3, 12a4, ,12a5, 10A6, 10A7.
  Phụ trách: Thầy Nam
  12a1: - Bạt(4x6m)
  - cọc neo(phi 12, dài 25cm)
  1 tấm.
  2 cây.
  12a2:-  cọc tre(dài 2,4m)
  - Búa(loại 5kg).
  2 cây.
  1 cái
  12a3: Cọc tre(dài 1m)
  - Búa(loại 5kg).
  4 cây
  1 cái
  12a4: cọc neo(phi 12, dài 25cm) 8 cây
  12a5: Dây dù tròn cắm trại 30m
    Nhóm 4: lớp 12a6,
  12a7, 12a8, 12a9, 10A8, 10A9, 10A10, 10A11
  Phụ trách: Thầy Vương
  12a6: - Bạt(4x6m)
  - cọc neo(phi 12, dài 25cm)
  1 tấm.
  2 cây.
  12a7:-  cọc tre(dài 2,4m)
  - Búa(loại 5kg).
  2 cây.
  1 cái
  12a8: Cọc tre(dài 1m)
  - Búa(loại 5kg).
  4 cây
  1 cái
  12a9: cọc neo(phi 12, dài 25cm) 8 cây
  12a10: Dây dù tròn cắm trại 30m

  * Đối với Đoàn trường.
  - Các nội dung, vật dụng khác phục vụ cho buổi tập huấn.
  - Kinh phí tập huấn.
  IV. Phân công thực hiện.
  TT NỘI DUNG NGƯỜI
  PHỤ TRÁCH
  THỜI GIAN
  1 Lập kế hoạch và triển khai đến chi đoàn. Đ/c Cường Từ 10/3 đến 12/3
  2 Chuẩn bị nội dung tập huấn cắm trại: Kỹ thuật thắt nút dây, cách dựng trại, kỹ thuật đóng cọc neo, hướng dẫn công tác chuẩn bị của chi đoàn... Đ/c Cường - Chuẩn bị: Trước ngày 15/3.
  - Thực hiện: 17/3.
  3 Chuẩn bị nội dung hường dẫn thực hiện trò chơi tập trung, trò chơi tại trại, các bài hát tập thể... Đ/c Cường - Chuẩn bị : Trước ngày 15/3.
  - Thực hiện: 17/3.
  4 Chuẩn bị hội trường, loa máy, các vật dụng khác Đ/c Cường Ngày 17/3
  5 Kể sân, chia vị trí, cho bốc thăm vị trí trại Đ/c Cường, Vương.  

    V. Tổ chức thực hiện:
  1. Về phía ban tổ chức:
  - Chuẩn bị kế hoạch mở lớp tập huấn xin ý kiến chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và quán triệt nội dung tập huấn đến các học viên.
  - Chuẩn bị nội dung, chương trình cho lớp tập huấn.
  - Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính phục vụ tập huấn.
  2. Chi Đoàn: Cử học viên tham gia đúng số lượng, đúng tiêu chuẩn, phân công mang dụng cụ đầy đủ.
  3. Về phía học viên:
  - Tham gia tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả các nội dung trong chương trình tập huấn.
  - Chấp hành nghiêm nội quy của lớp tập huấn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian tham gia tập huấn.
  - Triển khai sâu rộng nội dung tập huấn về trong đoàn viên, thanh niên của chi đoàn mình.
   
  DUYỆT CỦA CHI BỘ     TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
  P. Bí  thư        
   
  Nơi nhận:
    - Chi bộ, Ban Giám Hiệu: (báo cáo; xin ý kiến);
    - GVCN các lớp: (phối hợp);
    - Các thành viên Ban tổ chức lớp tập huấn: (thực hiện)
    - BCH Chi đoàn GV, k10 + 11+12: (thực hiện);
    - Lưu.
      

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết
  ABC
  ABC
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây