Quang cao giua trang

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm ngành sư phạm năm 2018

Thứ năm - 12/04/2018 10:10
V/v  hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm ngành sư phạm năm 2018

        

        UBND TỈNH LÂM ĐỒNG    

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 733/SGDĐT-GDTX

V/v  hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm ngành sư phạm năm 2018

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           
             
          Lâm Đồng, ngày 12  tháng 4 năm 2018
                            
Kính gửi:   
-  Các trường Trung học phổ thông;
             -  Các trung tâm GDNN-GDTX, GDTX.

 

          Thực hiện công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị một số điểm sau:

          Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
           Tại Khoản 1, Điều 12 quy định:
           "1. Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp: Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển. "
Tại  Khoản 3 Điều 17 quy định:
“3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT để vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên như sau:
 
 • Đối với trình độ ĐH xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
 • Đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất (ngành cao đẳng), Sư phạm Thể dục thể thao (ngành trung cấp) xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại  trung bình trở lên."
 • Như vậy, đối với các trường ĐH, CĐ, TC có nhóm ngành đào tạo giáo viên có thể xét tuyển theo nhiều hình thức, trong đó:
  - Xét tuyển căn cứ theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia: Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ( có thể hiểu là, phải đạt tối thiểu bao nhiêu điểm ở các môn thi mới được xét tuyển vào ngành sư phạm ...); xét tuyển theo hình thức này không yêu cầu học lực lớp 12 của thí sinh đạt Khá, Giỏi.
  - Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT (xét học bạ)
  + Đối với trình độ ĐH xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
  + Đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất (ngành cao đẳng), Sư phạm Thể dục thể thao (ngành trung cấp) xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại  trung bình trở lên.
  Các đơn vị lưu ý hướng dẫn học sinh lên Cổng thông tin Tuyển sinh của Bộ GDĐT, xem kỹ đề án tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ, TC có nhóm ngành đào tạo giáo viên để đăng ký đúng ngành, hình thức xét tuyển cho phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.
  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và trung tâm GDTX triển khai thực hiện gấp nội dung của công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Sở GDĐT qua Phòng GDTX (0263. 353.2588) để được hướng dẫn.
                                                                               
  Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC
  - Như trên;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
  - Ban Giám đốc Sở (để b/c);
  - Đăng Website;                                             
  - Lưu: VT, GDTX.                                                                                     (đã ký)
                                                                                                                      
                                                                                                                      

                                                                                         Huỳnh Quang Long
                                                                                                                                                                                                    
   

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  ABC
  ABC
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây