Quang cao giua trang

Tài liệu thi MOS năm 2016-2017

Thể Lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2016 (MOSWC 2016)

THỂ LỆ
"CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2016"
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2016
(MOSWC 2016)
Điều 1. Giới thiệu chung
1. Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng với quy mô lớn và uy tín trên thế giới do Tổ chức Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức tại Mỹ.
2. Tại Việt Nam, cuộc thi MOSWC năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, IIG Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Báo Tuổi trẻ phối hợp đồng tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai vòng thi: Vòng loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc gia.
Điều 2. Mục đích cuộc thi
Nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc sau này; tạo một sân chơi về kỹ năng tin học văn phòng dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam và lựa chọn các thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng chung kết Thế giới tại Mỹ.
Điều 3. Phạm vi áp dụng
Thể lệ này được áp dụng cho các vòng thi tại Việt Nam. Vòng thi chung kết Thế giới được thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Thế giới. 
Điều 4. Đối tượng tham dự
1. Các thí sinh có độ tuổi từ 13 - 22 (tính đến ngày 15/6/2016) bao gồm: học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở và thí sinh tự do trên toàn quốc.
2. Các thí sinh đã từng đạt Giải Nhất Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi MOSWC các năm trước không được tham dự cuộc thi MOSWC năm 2016.
3. Các thí sinh tự do phải có phiếu điểm MOS đạt tối thiểu 700 điểm và thi trong thời gian từ tháng 11/2015 đến trước ngày 28/3/2016. Số lượng thí sinh tự do được tham dự Vòng loại Quốc gia sẽ không quá 450 thí sinh theo nguyên tắc Ban Tổ chức xét duyệt dựa trên kết quả từ cao xuống thấp của từng khu vực. Trong đó, Khu vực miền Bắc và Khu vực Miền Nam sẽ không quá 180 thí sinh tự do/ khu vực (tối đa 30 thí sinh mỗi nội dung thi); Khu vực miền Trung sẽ không quá 90 thí sinh tự do (tối đa 15 thí sinh mỗi nội dung thi).
Điều 5. Đăng ký dự thi
1.     Đối với học sinh phổ thông
a) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tổ chức vòng thi cấp trường phổ thông, cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh):
- Địa điểm đăng ký: đăng ký dự thi tại trường đang theo học;
- Cách thức và thời gian đăng ký: theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT).
b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không tổ chức vòng thi cấp trường phổ thông, cấp tỉnh:
- Địa điểm đăng ký: đăng ký theo hình thức thí sinh tự do tại các địa điểm của Ban Tổ chức cấp Quốc gia (quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này);
- Cách thức và thời gian đăng ký: theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cấp Quốc gia (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này).
2. Đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi tắt là các trường)
a) Đối với các trường có tổ chức vòng thi cấp trường:
- Địa điểm đăng ký: đăng ký dự thi tại trường đang theo học;
- Cách thức và thời gian đăng ký: theo thông báo của nhà trường.
b) Đối với các trường không tổ chức vòng thi cấp trường:
- Địa điểm đăng ký: đăng ký theo hình thức thí sinh tự do tại các địa điểm của Ban Tổ chức cấp Quốc gia (quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này);
- Cách thức và thời gian đăng ký: theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cấp Quốc gia (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này).
3. Đối với thí sinh tự do
a) Địa điểm đăng ký
-   Thí sinh đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua đường bưu điện gửi về Ban Tổ chức cuộc thi MOSWC 2016 theo địa chỉ:
+ Tại miền Bắc: IIG Việt Nam - Trụ sở Hà Nội: 75 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Số điện thoại: (04) 3773 2411 (Máy lẻ: 398/610);
+ Tại miền Trung: IIG Việt Nam – Văn phòng Đà Nẵng: 266 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại: (0511) 3525 828;
+ Tại miền Nam: IIG Việt Nam – Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 8, tòa nhà 538, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (08) 39905 888 (Máy lẻ: 810/ 819).
- Đăng ký qua email: mos@iigvietnam.com.
- Đăng ký trực tuyến tại chuyên trang: http://mos.edu.vn/dang-ky-moswc2016.html.
b) Cách thức và thời gian đăng ký:
- Cách thức đăng ký: Gửi hồ sơ dự thi gồm Phiếu điểm MOS và Phiếu đăng ký xét duyệt tham dự Vòng loại Quốc gia cuộc thi MOSWC 2016 (theo mẫu của Ban Tổ chức cấp Quốc gia) về địa điểm đăng ký quy định tại Điểm a Khoản này;
- Thời gian đăng ký: trước ngày 28/3/2016.
4. Các thí sinh chỉ được đăng ký dự thi một trong các nội dung thi: Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013.
Điều 6. Nội dung và cách thức tổ chức các vòng thi
1. Nội dung và hình thức thi
a) Nội dung thi:
- Microsoft Word 2010;
- Microsoft Word 2013;
- Microsoft Excel 2010;
- Microsoft Excel 2013;
- Microsoft PowerPoint 2010;
- Microsoft PowerPoint 2013.
b) Hình thức thi:
- Đối với vòng thi cấp tỉnh, cấp trường: do Sở GD&ĐT và các trường quyết định;
- Đối với vòng thi cấp quốc gia: bài thi được thực hiện trực tuyến và được giám sát bởi giám thị theo chuẩn quốc tế.
2. Cách thức tổ chức các vòng thi
a) Vòng loại Quốc gia
- Nội dung thi: Bài thi MOS Specialist
- Ngày thi: 24/4/2016 (Chủ nhật).
- Địa điểm thi: tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và 1 tỉnh miền Nam.
b) Vòng Chung kết Quốc gia
- Đối tượng tham dự: 30 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất của mỗi môn thi ở Vòng loại Quốc gia;
- Nội dung thi:
+ Đối với các thí sinh tham dự nội dung Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013 và Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, các thí sinh sẽ thi 2 phần thi: bài thi MOS Expert và bài thi Scenario;
+ Đối với các thí sinh tham dự nội dung Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013, các thí sinh sẽ thi 2 phần thi: thi bài thi MOS Specialist và bài thi Scenario.
- Ngày thi: 15/5/2016 (Chủ nhật);
- Địa điểm thi: tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
c) Kết quả của Vòng loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc gia sẽ được Ban Tổ chức công bố dự kiến sau 02 (hai) tuần làm việc kể từ ngày thi cuối cùng tại website của cuộc thi www.mos.edu.vn, facebook của cuộc thi www.facebook.com/mos.iigvietnam.
Điều 7. Kinh phí tổ chức thực hiện
1. Kinh phí tổ chức vòng thi cấp trường, cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn thu hợp pháp khác của các đơn vị.
2. Lệ phí dự thi: các thí sinh được tuyển chọn tham dự Vòng loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc gia sẽ được tài trợ toàn bộ lệ phí thi.
Điều 8. Quy định đối với thí sinh dự thi
1. Thí sinh phải đảm bảo các thông tin cá nhân cung cấp trong đăng ký dự thi là trung thực và chính xác.
2. Thực hiện nghiêm túc các quy định tổ chức thi, bao gồm:
a) Thí sinh không được vào địa điểm thi khi chưa được sự cho phép của giám thị;
b) Trước khi vào phòng thi, thí sinh dự thi MOSWC phải xuất trình Thẻ dự thi đã được Ban Tổ chức cấp;
c) Trong trường hợp thí sinh không đem theo Thẻ dự thi, thí sinh xuất trình giấy tờ tùy thân (bản gốc chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, bản sao giấy khai sinh hoặc thẻ sinh viên);
d) Thí sinh không được mang bất cứ tư trang, tài liệu hay dụng cụ trợ giúp nào vào phòng thi như: sách; từ điển; giấy nháp; bút; thước kẻ; máy tính; đồng hồ; chìa khóa cá nhân; ví; usb; các thiết bị thu phát tín hiệu như điện thoại cầm tay, thiết bị ghi âm, chụp ảnh;
đ) Thí sinh không được mang nội dung của bài thi ra khỏi khu vực thi, cũng như không được ghi chép lại nội dung bài thi sau khi ra khỏi khu vực thi;
e) Thí sinh chỉ rời phòng thi khi được sự cho phép của giám thị.
3. Các thông tin cá nhân của thí sinh dự thi có thể được Ban Tổ chức sử dụng phục vụ mục đích thông báo kết quả thi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các vòng thi quốc gia và quốc tế hoặc mục đích quảng bá, truyền thông cho cuộc thi.
Điều 9. Trách nhiệm của các bên liên quan
1. Trách nhiệm của Sở GD&ĐT
a) Xác nhận tham dự cuộc thi: các Sở GD&ĐT gửi xác nhận sẽ tham dự bằng văn bản về địa chỉ của Ban Tổ chức (nêu tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này) và qua email của Ban Tổ chức theo địa chỉ: mos@iigvietnam.com trước ngày 14/02/2016.
b) Thành lập Ban Tổ chức cấp tỉnh
c) Xác định số lượng thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia:
- Đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: Sở GD&ĐT cử tối đa hai mươi tư (24) thí sinh tham dự tổng số 6 nội dung thi, trong đó các nội dung Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; Microsoft PowerPoint 2010 có không quá 5 thí sinh tham dự/một nội dung; các nội dung Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2013 có tối thiểu 1 thí sinh tham dự/một nội dung;
- Đối với các tỉnh khác: Sở GD&ĐT cử tối đa mười hai (12) thí sinh tham dự tổng số 6 nội dung thi, trong đó các nội dung Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; Microsoft PowerPoint 2010 có không quá 3 thí sinh tham dự/một nội dung; các nội dung Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2013 có tối thiểu 1 thí sinh tham dự/một nội dung.
d) Thời hạn gửi danh sách thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia: trước ngày 28/03/2016 (gửi danh sách về địa chỉ email: mos@iigvietnam.com và gửi văn bản về địa chỉ của Ban Tổ chức nêu tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này).
2. Trách nhiệm của các trường
a) Xác nhận tham dự cuộc thi: xác nhận bằng văn bản về địa chỉ của Ban Tổ chức (nêu tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này) và qua email của Ban Tổ chức theo địa chỉ: mos@iigvietnam.com trước ngày 14/02/2016;
b) Thành lập Ban Tổ chức cấp trường;
c) Xác định số lượng thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia:
- Đối với các trường đại học có các trường phổ thông chuyên trực thuộc: cử tối đa mười tám (18) thí sinh tham dự tổng số 6 nội dung thi, trong đó các nội dung Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; Microsoft PowerPoint 2010 có không quá bốn (4) thí sinh tham dự/một nội dung; các nội dung Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2013 có tối thiểu 1 thí sinh tham dự/một nội dung;
- Đối với các trường khác: cử tối đa mười hai (12) thí sinh tham dự tổng số 6 nội dung thi, trong đó các nội dung Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; Microsoft PowerPoint 2010 có không quá 3 thí sinh tham dự/một nội dung; các nội dung Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2013 có tối thiểu 1 thí sinh tham dự/một nội dung.
d) Thời hạn gửi danh sách thí sinh tham dự Vòng loại Quốc gia: trước ngày 28/03/2016 (gửi danh sách về địa chỉ email: mos@iigvietnam.com và gửi văn bản về địa chỉ của Ban Tổ chức nêu tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của Thể lệ này).
3. Trách nhiệm của Ban Tổ chức cấp Quốc gia
a) Hỗ trợ chuyên môn cho các Sở GD&ĐT và các trường tổ chức vòng thi cấp trường, cấp tỉnh;
b) Tổ chức Vòng loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc gia;
c) Tuyển chọn, bồi dưỡng các thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Thế giới.
Điều 10. Khen thưởng
1. Cơ cấu giải thưởng Khu vực
Cơ cấu giải thưởng Khu vực sẽ được xét duyệt dựa trên kết quả Vòng loại Quốc gia của mỗi khu vực: Khu vực miền Bắc, Khu vực miền Trung và Khu miền Nam (phân chia khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam như quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thể lệ này):
a) Giải cá nhân: đối với mỗi nội dung (Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013) gồm:
- Tổng số 18 Giải: Giải thí sinh đạt điểm cao nhất mỗi môn thi/ mỗi khu vực, mỗi giải là quà tặng tương đương 2 triệu đồng.
- Tổng số 18 Giải: Giải thí sinh đạt điểm cao nhất khối THCS của mỗi môn thi/ mỗi khu vực, mỗi giải là quà tặng tương đương 2 triệu đồng.
- Tổng số 18 Giải: Giải thí sinh đạt điểm cao nhất khối THPT của mỗi môn thi/ mỗi khu vực, mỗi giải là quà tặng tương đương 2 triệu đồng.
 b) Giải tập thể:
- Tổng số 03 Giải: Giải trường có số lượng thí sinh tham dự đông đảo nhất của mỗi khu vực, mỗi giải là quà tặng và cúp lưu niệm tổng trị giá 2 triệu đồng.
2. Cơ cấu giải thưởng Quốc gia
Cơ cấu giải thưởng Quốc gia được xét duyệt sau khi có kết quả Vòng Chung kết Quốc gia
a) Giải cá nhân: đối với mỗi nội dung thi (Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013) gồm: 01 Giải Nhất; 01 Giải Nhì; 01 Giải Ba; 05 Giải Khuyến khích và 01 Giải thí sinh triển vọng.
- Tổng số 6 Giải Nhất: Mỗi giải thưởng trị giá tương đương 80 triệu đồng/ 1 Giải (bao gồm 1 chuyến đi Mỹ để tham dự Vòng Chung kết Thế giới và quà tặng);
- Tổng số 6 Giải Nhì: Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 10 triệu đồng/1 Giải;
- Tổng số 6 Giải Ba: Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/1 Giải;
- Tổng số 30 Giải Khuyến khích: Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 2 triệu đồng/1 Giải;
- Tổng số 6 Giải thí sinh triển vọng: giải thưởng dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết Quốc gia của mỗi nội dung thi. Mỗi giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 2 triệu đồng/1 Giải;
        - Giải Thầy/ Cô giáo Tin học văn phòng của năm: dành tặng cho các Thầy/ Cô giáo ôn luyện và dẫn đội tuyển đi tham dự cuộc thi và có thí sinh đạt giải Nhất tại Vòng Chung kết Quốc gia. Giải thưởng là quà tặng trị giá tương đương 5 triệu đồng/1 Giải;
- Các thí sinh đạt Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba của Vòng Chung Kết Quốc gia sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
        - 06 thí sinh đạt Giải Nhất Quốc gia ở 06 nội dung thi Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013 sẽ trở thành 06 Đại Sứ MOS 2016 của Việt Nam. Các Đại Sứ MOS của Việt Nam sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm để giúp cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam yêu thích bộ môn tin học văn phòng Microsoft Office phát triển. Ngoài ra, 06 Đại Sứ MOS của Việt Nam cũng sẽ được hưởng những quyền lợi đi kèm. Chi tiết về nghĩa vụ và quyền lợi của Đại Sứ MOS được quy định tại Phụ lục kèm theo;
- 06 Đại sứ MOS của Việt Nam sẽ đại diện cho quốc gia tham dự Vòng Chung kết Thế giới được tổ chức tại Orlando, Florida, Mỹ từ 07-10/8/2016. Ban Tổ chức sẽ tổ chức ôn luyện cho các Đại sứ MOS trước thời gian tham dự Vòng Chung kết Thế giới tại Mỹ;
- Các thí sinh đạt giải Vòng Chung kết Thế giới sẽ nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giải thưởng quốc tế tương ứng do Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế giới 2016 – Certiport trao tặng, cụ thể:
Đối với các nội dung thi Microsoft Office Specialist 2010:
+ 01 Giải Nhất: 5000 USD/ 1 nội dung thi;
+ 01 Giải Nhì: 2500 USD/ 1 nội dung thi;
+ 01 Giải Ba: 1000 USD/ 1 nội dung thi.
Đối với các nội dung thi Microsoft Office Specialist 2013:
+ 01 Giải Nhất: 7500 USD/ 1 nội dung thi;
+ 01 Giải Nhì: 3750 USD/ 1 nội dung thi;
+ 01 Giải Ba: 1500 USD/ 1 nội dung thi.
b) Giải tập thể: dành cho các Sở, trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề đạt thành tích xuất sắc gồm:
- Sở có thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia: giải thưởng trị giá tương đương 2 triệu đồng/Giải;
- Sở có thí sinh đạt giải Quốc gia: giải thưởng trị giá tương đương 5 triệu đồng/Giải;
- Sở tích cực tham dự cuộc thi: giải thưởng trị giá tương đương 2 triệu đồng/Giải;
- Trường có thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia: giải thưởng trị giá tương đương 2 triệu đồng/Giải;
- Trường có thí sinh đạt giải Quốc gia: giải thưởng trị giá tương đương 5 triệu đồng/Giải.
c) Tất cả các thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia được nhận quà tặng và giấy khen của Ban Tổ chức.
d) Tất cả các thí sinh đạt từ 700/1000 điểm trở lên sẽ được nhận chứng chỉ quốc tế MOS do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu.
2. Quy định nhận giải thưởng Quốc gia
- Các thí sinh được giải thưởng Quốc gia chỉ được nhận 01 giải cao nhất;
- Giải thưởng Quốc gia chỉ được trao cho các thí sinh đạt giải trong vòng 02 tháng tính từ Lễ tổng kết cuộc thi. Nếu thí sinh không đến nhận giải theo thời gian quy định, Ban Tổ chức sẽ không có trách nhiệm trao tặng giải thưởng cho thí sinh. Tất cả mọi bổ sung, thay đổi có liên quan đến giải thưởng (tiền mặt, quà tặng và chứng chỉ ...) cần phải gửi đến Ban Tổ chức trước thời hạn 02 tháng, sau thời gian đó, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các trường hợp điều chỉnh nói trên (đầu mối liên hệ về giải thưởng: các văn phòng của IIG Việt Nam).
Điều 11. Kỷ luật và xử lý khiếu nại, tố cáo
1. Các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
2. Thí sinh vi phạm kỷ luật trong quá trình thi sẽ bị hủy bài thi và không được tham dự kỳ thi các năm tiếp theo.
3. Trong trường hợp có khiếu nại, tố cáo về kết quả thi, tổ chức thi và các vấn đề khác có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định hiện hành./.
 
  Hà Nội, ngày       tháng       năm 2015
T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Đoàn Hồng Nam
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Tài liệu thi MOS năm 2016-2017
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài Liệu Tham Khảo
Gửi lên:
03/12/2016 21:33
Cập nhật:
03/12/2016 21:33
Người gửi:
quangcuong
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
3094
Tải về:
618
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây