Khoá học tìm hiểu và nghiên cứu về điện tích - định luật Cu-lông

Định luật ôm đối với toàn mạch. Ghép nguồn thành bộ